Activity in Kiel
Activity in Jena
Activity in Aquitaine area (France)
Activity in Norway
Activity in Romania
Activity in Southern Italy

CarboSchools
Canvi global: una associació entre investigadors i instituts d’ensenyament de secundària

Els investigadors que es dediquen a la ciència del carboni i els professors de secundària conviden als joves a conèixer de més a prop els efectes locals i globals del canvi climàtic, descobrir la recerca científica que s’està duien a terme i actuar de manera local per tal de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Associa’t amb nosaltres en aquesta gran aventura científica, comparteix la nostra fascinació pel planeta i imagina solucions pel futur!    To know more

Regional web:
  CarboSchools, projecte català

Projecte català - i espanyol

Activitat realitzada en el projecte català Un dels temes de recerca del Laboratori de Recerca del Clima del Parc Científic de Barcelona (LRC-PCB; http://www.lrclima.net) és la dinàmica del carboni, anant des de l’escala local a la global, passant per l’escala regional (NE de la Península Ibèrica). S’obtenen mesures precises i acurades de CO2 atmosfèric en estacions de superfície en llocs remots, torres altes i plataformes aerotransportades. El LRC-PCB també té com objectiu aproximar la recerca a la societat.

L’objectiu educatiu del LRC és el de convertir-se en un centre educatiu obert a escala internacional en recerca climàtica i canvi global tant dins d’un marc educatiu formal com no formal.

Dintre del projecte CarboSchools+, el LRC-PCB (www.carboschools.cat) està treballant amb Escoles de la Fundació Tr@ms (http://www.fundaciotrams.org/), una associació d’escoles interessada en la docència de la ciència en les seves classes, implementant les disciplines del Cicle del Carboni i Canvi Global en el seu currículum. Dintre de la xarxa europea CO2-Schoolweb, les Escoles Tr@ms seran un punt focal on científics, professors i estudiants es trobaran. A més a més, la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró (http://www.scn-mm.cat/) serà també una estació de mesura de CO2. Aquest serà el punt focal de les discussions no-formals sobre qüestions de Canvi Global, sempre amb la concurrència d’un científic involucrat en aquest àmbit de recerca. Una exposició sobre el projecte CarboSchools+ i la Ciència del Cicle del Carboni i Canvi Global contextualitzarà les mesures de CO2 obtingudes en el centre de la ciutat de Mataró.

El LRC-PCB està establint col·laboració amb altres professors i escoles, i està donant el seu fruit. Ara com ara, professors associats al "Seminari Permanent de Ciències Naturals", alguns dels quals participaren en la darrera reunió EGU – GIFT celebrada a Viena, estan interessats en CS+. Actualment, el LRC-PCB s’està reunint amb ells per tal de desenvolupar activitats on científics, professors i estudiants aprenen a fer ciència tots junts.

link to CarboEurope website
link to Carboocean website
link to EPOCA website
Cordis FP7 homepage