Activity in Kiel
Activity in Jena
Activity in Aquitaine area (France)
Activity in Norway
Activity in Romania
Activity in Southern Italy

CarboSchools
Globale endringer i klima og miljø: samarbeid mellom forskere og videregående skoler

Denne web-sida presenterer aktiviteter utvikla i CarboSchools-prosjektet fra januar 2008 til desember 2010, med midler fra EU-programmet Science in Society. Sidene representerer en verdifull kilde av ressurser tilgjengelig for alle lærere og forskere som vil oppmuntre elever til å utforske hvordan de selv påvirker jorda sitt klima og hvordan de kan redusere CO2-utslippene. Det søkes om midler til en etterfølger til CarboSchools-prosjektet for perioden 2012-2014.

Forskere innen karbonkretsløpet og lærere i den videregående skolen inviterer ungdom til å lære om klimaendringer og lokale og globale utfordringer knyttet til dette, forstå vitenskapelig forskning på emnet og hvordan handle lokalt for å redusere utslipp av drivhusgasser. Bli med oss på et spennende vitenskapelig eventyr, del vår fasinasjon for planeten vår og se for deg løsninger for framtiden!    For mer informasjon

May 2011: New publication: Final CarboSchools evaluation report
April 2011: New activities: Teaching about Sustainable Living

Regional nettside:
  CarboSchools Norge

Norsk prosjekt

Innsamling av plankton på M/S Brattstrøm Den norske greina av CarboSchools omhandler i hovedsak marine emner, som kjemisk, fysisk og til en viss grad biologisk oseanografi, og fjordene utenfor Bergen er feltområdet vårt. I 2006 startet et samarbeid mellom forskere fra Bjerknessenter for klimaforskning/Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen og elever (16-19 år gamle) og lærere fra Bergen Katedralskole, og i løpet av disse årene har elever/lærere deltatt på flere endags-tokt både høst og vår. I 2008 ble samarbeidet utvidet med to andre videregående skoler i Bergen; Bjørgvin og Danielsen, og andre videregående skoler er også velkommen til å delta.

Hvordan og hvorfor varierer temperatur, oksygen og uorganisk karbon fra topp til bunn i ei vannkolonne, hvilke planktonarter finnes i vannet på ulike tider av året, hvilke arter lever på bunnen av en grunn fjord i motsetning til en dyp fjord, er fjordene sluk- eller kildeområder for atmosfærisk karbondioksid, og hvordan vil forsuring av havet påvirke livet der? Slike spørsmål krever hypoteser, innsamling av data, grundige laboratorieanalyser, databehandling, rapportskriving, og presentasjon av resultater – og dette er ganske likt hvordan forskerne arbeider. Så ved å delta i dette samarbeidet vil studentene ikke bare lære om marin kjemi/fysikk/biologi i tilknytning til klimaendringer, men også hvordan man vitenskaplig tenker og arbeider.

Et annet aspekt ved disse toktene er selvsagt fasen på forhånd der man planlegger og forbereder turen, i tillegg til sikkerhetsrutiner og måleinstrument om bord på båten.

Besøk vår lokale nettside for mer informasjon om prosjektet

.

link to CarboEurope website
link to Carboocean website
link to EPOCA website
Cordis FP7 homepage