Activity in Kiel
Activity in Jena
Activity in Aquitaine area (France)
Activity in Norway
Activity in Romania
Activity in Southern Italy

CarboSchools
Canvi global: una associació entre investigadors i instituts d’ensenyament de secundària

CarboSchools uneix investigadors de diferents laboratoris punters de tota Europa en l’estudi de la ciència del carboni amb instituts d’ensenyament de secundària. Fruit d’aquesta associació, joves europeus realitzen experiments sobre l’impacte dels gasos d’efecte hivernacle i coneixen de més a prop la recerca sobre el clima i la reducció d’emissions. Científics i professors cooperen al llarg de diferents mesos per tal que els estudiants s’aproximin al món de la recerca a través d’experiments en temps real, visites, debats, etc. Els resultats obtinguts (com per exemple, articles, presentacions) podran ser compartits amb els pares, els amics, la societat, etc.

Nou instituts de recerca en set països exploren quina és la millor manera de motivar i donar suport a aquestes associacions a nivell regional en una gran varietat de contexts, aproximacions, temes i grups d’edat. La cooperació europea facilita la comparació dels resultats, aprendre l’un de l’altre i reproduir conductes de bones pràctiques. Els estudiants adquireixen una experiència europea mitjançant la comparació de resultats a través d’una pàgina web comuna "school CO2-web". Una avaluació exhaustiva de les actituds, creences i capacitats permetran una millor comprensió de l’impacte educatiu del projecte.

Iniciat en el 2004 a través de CarboEurope i CARBOOCEAN, dos grans projectes de recerca sobre el cicle del carboni, CarboSchools està finançat fins l’any 2010 pel programa de la UE “Ciència en societat” amb l’objectiu d’involucrar directament un centenar d’instituts. A més a més, des del 2008 fins el 2011 EPOCA, un nou projecte europeu de recerca sobre l’acidificació dels oceans, s’uneix a CarboSchools. Esperem que els estudiants formulin qüestions precises a la natura i que aprenguin sobre el més gran experiment científic incontrolat en la història de la humanitat. Esperem que els estudiants es fascinin pel món de la ciència i que cerquin solucions al mateix temps que experimenten l’expansió de les fronteres europees. Esperem que l’aprenentatge de ciències sigui més entusiasta i estimulant pels joves com a futurs treballadors, consumidors i ciutadans.


Projecte català - i espanyol

Activitat realitzada en el projecte català Un dels temes de recerca del Laboratori de Recerca del Clima del Parc Científic de Barcelona (LRC-PCB; http://www.lrclima.net) és la dinàmica del carboni, anant des de l’escala local a la global, passant per l’escala regional (NE de la Península Ibèrica). S’obtenen mesures precises i acurades de CO2 atmosfèric en estacions de superfície en llocs remots, torres altes i plataformes aerotransportades. El LRC-PCB també té com objectiu aproximar la recerca a la societat.

L’objectiu educatiu del LRC és el de convertir-se en un centre educatiu obert a escala internacional en recerca climàtica i canvi global tant dins d’un marc educatiu formal com no formal.

Dintre del projecte CarboSchools+, el LRC-PCB (www.carboschools.cat) està treballant amb Escoles de la Fundació Tr@ms (http://www.fundaciotrams.org/), una associació d’escoles interessada en la docència de la ciència en les seves classes, implementant les disciplines del Cicle del Carboni i Canvi Global en el seu currículum. Dintre de la xarxa europea CO2-Schoolweb, les Escoles Tr@ms seran un punt focal on científics, professors i estudiants es trobaran. A més a més, la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró (http://www.scn-mm.cat/) serà també una estació de mesura de CO2. Aquest serà el punt focal de les discussions no-formals sobre qüestions de Canvi Global, sempre amb la concurrència d’un científic involucrat en aquest àmbit de recerca. Una exposició sobre el projecte CarboSchools+ i la Ciència del Cicle del Carboni i Canvi Global contextualitzarà les mesures de CO2 obtingudes en el centre de la ciutat de Mataró.

El LRC-PCB està establint col·laboració amb altres professors i escoles, i està donant el seu fruit. Ara com ara, professors associats al "Seminari Permanent de Ciències Naturals", alguns dels quals participaren en la darrera reunió EGU – GIFT celebrada a Viena, estan interessats en CS+. Actualment, el LRC-PCB s’està reunint amb ells per tal de desenvolupar activitats on científics, professors i estudiants aprenen a fer ciència tots junts.

link to CarboEurope website
link to Carboocean website
link to EPOCA website
Cordis FP7 homepage