Activity in Kiel
Activity in Jena
Activity in Aquitaine area (France)
Activity in Norway
Activity in Romania
Activity in Southern Italy

CarboSchools
CarboSchools – Samenwerkingen tussen klimaatwetenschappers en docenten van het voortgezet onderwijs

CarboSchools verbindt wetenschappers van verschillende vooraanstaande klimaatinstituten in Europa met scholen uit het voortgezet onderwijs. Deze samenwerkingen bieden jonge Europeanen de mogelijkheid om samen met klimaatwetenschappers gedurende een aantal maanden een onderzoek te doen naar de invloed van broeikasgassen op het klimaat. Ook leren leerlingen hoe klimaatonderzoek werkt en proberen ze initiatieven te nemen om de uitstoot van CO2 te verminderen. De resultaten van hun werk kunnen ze door verslagen, exposities, etc. delen met familie en vrienden.

Negen onderzoeksinstituten in zeven landen willen ontdekken wat de beste manier is om zulke regionale samenwerkingen te motiveren en te ondersteunen. De verschillende partners zijn erg divers, net als de regionale kaders, de manieren van benaderen, de thema's en de leeftijdsgroepen. De Europese samenwerking maakt het mogelijk om de resultaten te vergelijken, van elkaar te leren en projecten met herhaalbare goede resultaten te ontwikkelen. De leerlingen krijgen op een nieuwe manier met Europa te maken, omdat ze vergelijkbare metingen doen binnen een "schoolCO2web". Een diepgaande evaluatie van de attitudes, overtuigingen en vaardigheden zullen ons inzicht geven in de educatieve waarde van dit project.

In 2004 is het CarboSchools project gestart door CarboEurope en CARBOOCEAN, twee belangrijke onderzoeksprojecten naar de koolstofcyclus. Verder zal voor de periode 2008-2011 EPOCA, een nieuw EU onderzoeksproject naar verzuring van de oceanen, CarboSchools komen versterken. Momenteel wordt CarboSchools tot 2010 gefinancierd door het Science in Society programma van de EU, met als doel om 100 middelbare scholen direct bij het project te betrekken. We hopen dat studenten ervaren hoe ze “nauwkeurige vragen aan de natuur kunnen stellen” en dat ze inzicht krijgen in het grootste ongecontroleerde wetenschappelijke experiment in de menselijke geschiedenis. We hopen dat ze enthousiast en gedreven worden in het zoeken naar oplossingen en ervaren hoe Europa hun horizon kan verbreden. We hopen dat we wetenschappelijk onderwijs uitdagender kunnen maken voor jonge mensen, die onze toekomstige werknemers, consumenten en burgers zullen zijn.


link to CarboEurope website
link to Carboocean website
link to EPOCA website
Cordis FP7 homepage